Mokymosi dirbtuvės „Mokytis smagu”

Mokymosi dirbtuvės „Mokytis smagu”

Gruodžio 5 d. mokykloje vyko anglų kalbos mokymosi dirbtuvės „Mokytis smagu”, kuriose dalyvavo 5-6 klasių mokiniai iš įvairių Kauno miesto mokyklų. Mokymosi dirbtuvių uždaviniai skatinti mokinių domėjimąsi anglų kalba, lavinti jų pozityvų požiūrį į mokymąsi, stiprinti mokymosi motyvaciją, sudaryti sąlygas mokiniui būti aktyviam mokymosi procese.
Susirinkusius dalyvius pasveikino robotukai Dash ir Dot bei pakvietė visus susipažinti smagiai atliekant veiklas su iMo kubais. Anglų kalbos dirbtuvių dalyviai susitelkė į veiklą ir sėkmingai atliko jiems skirtas interaktyvias užduotis. Užduotys buvo pateiktos naudojant QR kodus, „Learning apps”, „Quizizz” programėles. Daugiausiai dėmesio kreipta į mokymosi motyvacijos stiprinimą. Svarbiausias mokymosi dirbtuvių tikslas pasiektas: mokytis buvo smagu. Renginį vedė ir užduotis ruošė anglų kalbos mokytoja ekspertė Jurgita Sūnelaitienė, vyr. specialioji pedagogė Sandra Gudunskienė, vyr. pradinio ugdymo mokytoja Rita Visockienė.


Leave a Reply